เกี่ยวกับ LTL Token

LTL Token จะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอล ตามพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF การใช้งาน LTL Token จะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดการใช้งานหรือซื้อขายอยู่ภายใต้ พรก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๑

 

LTL Token เอาไปใช้ในระบบ ฝากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาต่ำกว่า 80 บาท ระบบฝากซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาต่ำกว่า 80 บาท เพื่อช่วยผู้จำหน่ายให้เพิ่มกำไรและลดการขาดทุนลงได้

 

เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาขายสลากฯ ไม่หมดของผู้จำหน่าย และเพิ่มช่องทางร่วมสนุกของผู้จะซื้อสลากฯ ให้มากขึ้นโดยการเปิดให้ ผู้ซื้อสลากฯ สามารถฝากซื้อสลากฯ แบบเหมาๆ ในราคาต่ำกว่า 80 บาท ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อช่วยผู้จำหน่ายให้เพิ่มกำไร และ ลดการขาดทุนลงได้ โดยอาจจะเป็นการสลากฯ ในช่วงสุดท้ายก่อนสลากฯ ออก แต่ผู้จะซื้อสลากฯ ต้องทำการจองซื้อสลากฯ ด้วย LTL Token ก่อนล่วงหน้า โดยไม่สามารถเลือกหมายเลขได้

 

โดยระบบ ฝากซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาต่ำกว่า 80 บาท จะมีให้บริการที่ระบบ Lottollar ในเว็บของผู้จำหน่ายสลากฯ นี้ โดยลูกค้าจะสามารถซื้อสลากฯ ต่ำกว่า 80 บาท ได้ที่ในเว็บ findmylotto.com

 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 LTL Token เท่ากับ 10 บาท ราคาเริ่มต้น โดยต่อไปราคาจะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด

 

LTL Token สามารถนำมาฝากรับดอกเบี้ย เพื่อเอาไปใช้ในระบบปล่อยสินเชื่อให้ผู้จำหน่ายสลากฯ (ในอนาคต)

 

LTL Token Whitepaper ส่วนนำไปซื้อสลากฯ ราคาต่ำกว่า 80 บาท

 

กรณีต้องการซื้อ LTL Token เพื่อนำไปเก็บที่ Wallet ของท่านเองกรุณาติดต่อ [email protected]